Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Всяка касова бележка ще се отчита в НАП

  Над 330 млн. лв. годишно са загубите за бюджета от неотчитане на търговски обороти само в девет от най-рисовите браншове, чиято дейност НАП наблюдава. Инспекторите от приходната агенция разкриха нови схеми за укриване на приходи с използването на компютърни системи с фискална памет в последните месеци.

  Сред тях са печатането на касови бележки, които не се отчитат във фискалната памет, но приличат на истински фискални бонове. Друга често разпространена практика е манипулиране на софтуери, чрез които се управляват фискалните устройства, което води до неотчитане на действителните размери на приходите от продажби на стоки и услуги.

  По време на летните и зимните контролни кампании на НАП са открити и софтуерни манипулации на фискални системи, при които устройствата са програмирани да отчитат например всяка втора или всяка трета продажба, вместо регистриране на целия оборот. Заради неиздаване на касови бележки, както и установени манипулации на фискални устройства, през миналата година са запечатани над 2000 търговски обекта.

  С последните промени в законодателството, което регулира отчитането на продажбите, са въведени нови изисквания, според които всеки касов апарат трябва да предава по изградената дистанционна връзка и данни от всяка касова бележка към сървърите на НАП. На касовата бележка, която се предоставя на клиента, ще се отпечатва QR код. Чрез този код всяко лице ще може да провери отчитането пред НАП на издадената му касова бележка.

  За да изпълнят новите изисквания, регистрираните по ЗДДС фирми, с изключени на тези, които използват Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), трябва да надградят софтуера на съществуващите си фискални устройства до края на 2018 г. А нерегистрираните по ЗДДС и тези, които регистрират и отчитат продажбите си чрез ИАСУТД – до 30 юни 2019 г. От НАП уточняват още, че измененията могат да доведат до подмяна на устройствата, но в зависимост от техническите и функционалните параметри на използваните фискални устройства, те ще могат и  да се преработят, така че да отговарят на новите изисквания. Освен това, всички разходи за надграждането или подмяната на съществуващите фискални устройства се признават за данъчни цели.

  В продължение на 2 години НАП провежда лотария с касови бележки с предметни и парични награди, в рамките на която са регистрирани близо над 60 млн. касови бележки на стойност 780 млн. лв. Вижте какви са задължителните елементи на законната касова бележка на www.kasovbon.bg. С въвеждането на QR код във всяка касова бележка регистрирането на фискални бонове в лотарията ще стане значително по-лесно, допълват от НАП.   

  „Доброволното спазване на данъчните правила устойчиво се подобрява в последните години, но в някои браншове като заведенията за развлечения и хранене манипулирането на фискалните системи продължава. Това налага промяна в законодателството, към която ще добавим и по-сериозен данъчен контрол“, каза директорът на „Контрол“ в НАП Васил Панов.     

 • Профилактика на електрозахранването в офис на НАП Монтана на 19 февруари

  Уважаеми клиенти,

  Поради извършване на профилактика на електрозахранването ще бъде затруднено обслужването на клиенти в офис на НАП Монтана на 19.02.2018 г. /понеделник/ между 09:00 и 16:00 часа.

  Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

 • ТД на НАП Варна обявява търг с тайно наддаване на акцизни стоки

   Търг с тайно наддаване № 1/2018 г. за възлагане преработка на отнети и изоставени в полза на държавата по ЗАДС акцизни стоки – алкохол и алкохолни напитки, обявява ТД на НАП Варна.

  Акцизните стоки, които ще се възлагат за преработка, се съхраняват в бидони в склад, находящ се в Разград. Огледимогат да бъдатизвършвани от 28.02.2018 г. до 02.03.2018 г. (включително) от 09.30ч. до 16.00ч.

   

Харалан Василев - собственик и управител на дружеството

регистриран в регистъра на съставителите на финансовите отчети под номер 00026.

Биография и квалификация:

- 11.2011 - 11.2012 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - магистър по "Счетоводство и анализ"

- 2011 г. - Правоспособност като съставител на годишни финансови отчети по чл.35 ал.1 т.2 от Закона за счетоводството.

- 09.2007 - 10.2011 – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, придобита степен "Бакалавър по икономика" със специалност “Маркетинг” - докато следвах в университета имах възможност да се запозная с трудовете на извести български и чуждестранни икономисти и юристи. Разширих общоикономическите си знания и получих отлична подготовка по някои правни науки, необходими в ежедневната работа на икономистите. Освен дисциплините характерни за специалността "Маркетинг" във факултета по икономически и социални науки придобих допълнителни познания по основи на счетоводството, корпоративно счетоводство, публични финанси, корпоративни финанси, статистика, основни на правото, трудово право, търговско право, международно право, право на европейския съюз, търговски марки и интелектуална собственост.

- 2003 - 2004 – Финансово-стопанска гимназия – гр. Хасково, специалност “Счетоводна отчетност”, придобита 3 квалификационна степен по професия “икономист – счетоводител” - издържани държавни изпити по теория и практика на специалността с оценки "Отличен" и "Много добър";

- 1999 - 2003 – Финансово-стопанска гимназия – гр. Хасково, специалност “Счетоводна отчетност”, придобита 2 квалификационна степен по професия “счетоводител" - по време на обучението си съм изучавал основи на счетоводството, фирмено счетоводство, банково счетоводство, бюджетно счетоводство, компютърно счетоводство, банково дело, финанси, борси, статистика, основи на правото, търговско право и някои общоикономически дисциплини. Издържани държавни изпити по теория и практика на специалността с оценки "Отличен".

- Чужд език: английски - отлично

Трудов опит:

- 01.2008 - до момента - счетоводни услуги, данъчно-осигурителни консултации, бизнес-консултации на физически и юридически лица /търговски дружества/, регистрации на фирми, ликвидации, промени в обстоятелствата по Търговския закон.

- 01.2007 - до момента – счетоводител в ЕООД “Прото” – гр. Хасково - Осчетоводяване и контрол на първични счетоводни документи, изготвяне на периодични справки и отчети за мениджмънта, НАП, НОИ, НСИ. ДДС. ТРЗ и ЛС - Декларации 1 и 6, трудови и извънтрудовоправни отношения, изготвяне на документи за пенсиониране, участие в ревизии. Осчетоводяване на външнотърговски сделки - в Европейския съюз и извън него. Участие в годишното счетоводно и данъчно приключване, заместване на главния счетоводител, контакт с одиторите на дружеството.

- 06.2005 - 03.2006 - застрахователен посредник към Лев Инс АД, осигурителен посредник  към ПОК "ДСК Родина", финансов консултант към "Джет файненс интернешънъл" и счетоводител на свободна практика.

- 11.2004 - 05.2005 - завеждащ личен състав в ЕТ “Астия – Иван Добрев – Снежана Вълкова” – гр. Хасково - Съставяне на трудови договори, заповеди, ведомости за заплати, изчисляване на работни заплати, социални осигуровки и данъци, обработване на цялата документация, свързана с персонала на определен брой фирми, изготвяне на декларации, справки и отчети за НАП, НОИ, НСИ и ИТ.

- 06.2004 - 30.06.2013 – консултант в счетоводна кантора ЕТ “Димо Димов - ДКД” - гр.Хасково – консултации и становища по трудово, търговско и осигурително право. Консултации за внедряване на финансово-счетоводен и складов софтуер.

Посетители

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта