Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

    Предлагани услуги:

  - абонаментно счетоводно обслужване

  - еднократно годишно счетоводно и данъчно приключване

  - изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица

  - изготвяне на регистри и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност

  - регистрации по ЗДДС

  - обработка на заплати

  - подаване на всякакъв вид информация в Националната агенция за приходите от името на клиента

  - изготвяне на трудови договори и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения

  - регистрации на фирми

  - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи

  - бизнес-консултации в областта на счетоводството, данъците, трудовото и осигурителното право.

 

Посетители

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта