Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Електронни касови бележки ще заместят хартиените

  Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически сектори, стана ясно на поредното заседание на работната група за внедряване на софтуерна фискализация. Промяната се подкрепя от Националната агенция за приходите, като в близките седмици приходната агенция ще обсъди с бизнеса конкретни текстове за изменение в законодателството.

  Паралелно с това продължава съвместната работа по създаването на алтернативен механизъм за отчетност при електронните магазини. Работна група с представители на работодателските и браншови организации обсъжда възможностите за т.нар.  софтуерна фискализация, модел на която ще бъде представен до края на януари. На днешното заседание на работната група бяха коментирани в детайли видовете електронни търговци, които ще могат да ползват новия модел на отчетност, технологичните изисквания и процесите, които да осигурят софтуерната фискализация, както  и правната рамка, която ще е необходима за осъществяване на проекта.

  Пълен запис на срещата можете да видите в YouTube канала на НАП - https://www.youtube.com/watch?v=-cQEoO0qvkw

 • Преустановява се вписването и достъпа до регистър на хазартно уязвимите лица за срок от две години

  За периода от 12.12.2020 г. до 12.12.2022 г. се преустановява воденето на регистър на уязвими лица по чл. 10г от Закона за хазарта, както и достъпът до него. Това гласят промените в Закона за хазарта, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г. В този период НАП няма задължение да извършва нови вписвания и заличавания в регистъра по чл. 10г от ЗХ, както и да уведомява организаторите за вече включените в регистъра лица. За периода на отсрочването не възниква задължение за хазартните оператори да не допускат включените в регистъра лица до участие в хазартните игри;

  Вписаните в регистъра лица няма да бъдат заличени от него. Действието на вписването им се запазва, като изтеклата до 12.12.2020 г. част от периода –посочен от лицето, за който да се извърши вписването, се зачита, а оставащата част от този период ще продължи да тече след 12.12.2022 г.

  Лицата, подали искане за вписване в регистъра след 12.12.2020 г. няма да бъдат вписвани. При желание от тяхна страна, могат да подадат ново искане за вписване след 12.12.2022 г., когато воденето на регистър на уязвими лица ще бъде подновено.

  Допълнителнаинформация относнодейностите във връзка със ЗХ може да откриете на интернет страницата на НАП, в рубриката „Хазарт“. За допълнителни въпроси можете да се обърнете към Информационния център на НАП на тел.: 0700 18 700 или на имейл: infocenter@nra.bg.

   

 • Актуализирани са най-често задаваните въпроси и техните отговори за безвъзмездна финансова помощ за МСП

  Актуализирани са Най-често задаваните въпроси и техните отговори в рубриката: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП.

  Съдържанието се обновява своевременно при постъпване на нови запитвания по темата. 

  Допълнителна информация за условията за кандидатстване и механизмите за отпускане на помощта може да се получи на телефона на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700.

Министерство на финансите

:: Министерство на финансите на Република България
 1. „Очакванията ни са страната ни да се присъедини към еврозоната през 2024 г. Основните задачи на българското правителство по пътя към постигането на тази цел са свързани с изпълнението на последващите ангажименти по Пътната карта след  присъединяването на българския лев към ERM II, считано от 10 юли 2020 г.“ Това заяви министърът на финансите Кирил Ананиев в интервю по време на годишния форум на Euromoney за Централна и Източна Европа, който за първи път в своята 26-годишна история се провежда виртуално в периода 12-14 януари 2021 г. Фокус на събитието  са финансовите и икономическите  предизвикателства, пред които се изправят страните от региона, като участие имат представители на Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, инвестиционни посредници, банки, министрите на финансите на Полша и на Република Северна Македония. Българският финансов министър допълни, че за успешното ни членство в еврозоната е необходима и добра подготовка на всички стопански субекти и обществеността за безпроблемно и бързо преминаване от разплащания в левове към разплащания в евро. Министър Ананиев съобщи, че е в процес на подготовка Национален план за въвеждане на еврото в България, в който детайлно ще бъдат описани дейностите, които трябва да се предприемат от българските власти и бизнеса за успешното въвеждане на единната европейска валута в страната. По думите му изпълнението на номиналните конвергентни критерии (т. нар. Маастрихтски критерии) и предприемането на мерки за адресиране на несъответствията, констатирани в Конвергентните доклади на ЕЦБ и ЕК за 2020 г., също са важен аспект от подготвителните дейности: „Работим интензивно, така че да спазим времевата рамка и определения минимален срок за престой във ERM II. Към момента не се очертават сериозни рискове от неизпълнение на някой от поетите ангажименти. Разбира се, изпълнението на критериите от Маастрихт е относително спрямо динамични параметри, формирани от държавите членки в еврозоната, които е трудно да бъдат прогнозирани в рамките на настоящата несигурна среда“, уточни той. „Бих искал да подчертая, че пандемията представлява много голямо сътресение за световната и европейската икономика, в това число и за българската, с много тежки социално-икономически последици, но вярвам, че тя няма да бъде  фактор за удължаване на престоя ни в ERM II. България ще запази и ще поддържа фискална устойчивост в средносрочен и дългосрочен план, за да продължи да бъде международен партньор и страна, която спазва установените повече от 20 г. принципи на дисциплинирано и разумно управление на публичните финанси. Именно към това се стремим и с Бюджет 2021 г., залагайки едни от най-ниските нива на дълг и дефицит в ЕС, увеличавайки същевременно подкрепата за засегнатите от пандемията икономически сектори и граждани”, посочи Кирил Ананиев.
 2. „Актуализираният бюджет за тази година предвижда 4,4 % дефицит на консолидирана основа, но за първи път анонсирам, че ние ще бъдем под този дефицит. Независимо от това кое правителство ще управлява бюджета за следващата година, този бюджет ще издържи за цялата 2021 г.“ - това заяви снощи министърът на финансите Кирил Ананиев в интервю за предаването „Бизнес.БГ“ по БНТ.  На въпрос дали ще се наложи актуализация на бюджета през новата 2021 г. министър Ананиев коментира, че може да има актуализация на бюджета, ако пандемичната ситуация стане по-тежка, но в момента това не се предвижда, или ако се вкарат средствата от финансовия инструмент SURE на ЕК, защото той беше предвиден в бюджета за тази година, но средствата ще ги получим в началото на следващата година. Финансовият министър отново беше категоричен, че „бюджетът за 2021 г. по нищо не се различава от философията на останалите бюджети, които е правило правителството до този момент, и това е разбираемо, защото в него са включени всички политики и програми, които то е заложило в своята управленска програма“.  Във връзка с ефекта от намалената ставка на ДДС през годината, министър Ананиев съобщи, че за тази година загубата от ДДС на базата на намалението на ДДС от 20 % на 9 % за някои стоки и услуги е 102 млн. лв., а за следващата година ще бъде 234 млн. лв. Той коментира, че това е една малка част от приходите, което няма да затрудни изпълнението на приходната част на бюджета.  Кирил Ананиев беше категоричен, че промяна в данъчната система в последната година от мандата и преди изборите не трябва да се прави от настоящото правителство, а всяка партия ще представи в предизборната си програма вижданията си за данъчната политика. Финансовият министър заяви, че стои зад позицията за запазване на плоския данък върху доходите и че след приключването на кризата не трябва да има диференцирани ставки на ДДС. В отговор на въпрос как мерките на правителството да стигат по-бързо до бизнеса, министър Ананиев даде пример с мярката, свързана с предоставяне на средства като процент от оборота на фирмите: „Аз поех ангажимент в техническата организация да включим и НАП, защото разполагат с цялата база данни и тази мярка върви ускорено и ще се реализира много бързо“. На въпрос дали кризата ще удължи периода на престой на страната ни в ERM II, т.нар. „чакалня“ на еврозоната, министърът изрази подкрепата си за вече анонсираното от управителя на БНБ, че от 1 януари 2024 г. можем да бъдем членове на еврозоната. „Стоенето в „чакалнята“ може да се удължи, ако следващите правителства не си свършат работата, или направят обратен завой по отношение на някои от поетите ангажименти“ – каза още финансовият министър.    Цялото интервю на министър Кирил Ананиев може да видите тук.
 3. Проект на Национална стратегия за финансова грамотност и на План за действие (2021-2025 г.) към нея са публикувани за обществено обсъждане. Документът е насочен към всички граждани в страната и всички групи от обществото, като се обръща по-специално внимание на определени целеви групи, в т.ч. ученици, студенти, обучители / учители, провеждащи часове по финансово образование, уязвими групи от населението, икономически активни лица и други.             Финансовата грамотност и финансовото образование са ключова предпоставка при вземането на устойчиви финансови решения и постигането на финансово благосъстояние за всеки човек. Предлагането на все по-многобройни и сложни финансови продукти, възникването на нови рискове за потребителите на финансови услуги, бързото развитие на финансовия сектор, увеличаването на броя и видовете потребители на финансови услуги и институции обуславя необходимостта от повишаването на финансовата грамотност и финансовото образование във всички сектори на обществото. Ефектите от настоящата пандемия също потвърждават необходимостта от по-добро и по-ефективно управление на личните финанси.             Проектът на стратегия е разработен в рамките на работна група с широко представителство на различни институции и организации с компетенции в областта – институции от изпълнителната власт, надзорните органи, други институции във финансовия сектор, браншови организации в областта на финансовите услуги и защитата на потребителите, неправителствени организации в сферата на финансовата грамотност и др., като е използвана и техническата подкрепа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Министерството на финансите на Нидерландия.              В България има изпълнени или се изпълняват много програми и инициативи, чиято цел е подобряване на финансовата грамотност на населението. Въпреки че до момента тези ресурси и дейности не са били координирани на национално ниво, много от тях са осъществявани в партньорство между различни организации. Настоящият проект на стратегия обединява резултатите от вече съществуващите програми и дейности, като надгражда с определянето на конкретни приоритети, цели и мерки в дългосрочен план. Успешното изпълнение на мерките в проекта на Плана за действие към стратегията е от съществено значение за повишаването на нивото на финансова грамотност на населението.
 4. За втори път в историята на банката жена е избрана за председател на Управителния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ), като за първи път български представител поема този пост с тригодишен мандат, считано от 18 декември. Управителният съвет е върховният орган на БРСЕ, който се състои от председател и по един представител на всяка държава член. Той определя стратегическите насоки за развитие на банката, както и приемането на нови членове. Председателят на УС отговаря за политическите отношения с длъжностните лица на държавите членки, Съвета на Европа и други международни институции, в тясно сътрудничество с управителя на БРСЕ. Функциите на позицията включват също редовно представяне на информация за дейността на банката пред Комитета на министрите и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Мандатът на председателя на УС може да бъде подновен веднъж. Всяка държава-член на банката има право да представи свой кандидат за позицията, като правителството номинира българския заместник-министър на финансите през октомври тази година. БРСЕ е най-старата международна финансова институция в Европа, като страната ни е неин член от 28 май 1994 г.
 5. „В доклада на рейтинговата агенция Standard&Poor’s от снощи се отбелязва подобрение в очакванията за развитието на българската икономика, тъй като вътрешното търсене е по-устойчиво на въздействието на пандемията, отколкото са били предварителните оценки на агенцията. На тази база S&P намалява с два процентни пункта спада на БВП, бюджетният дефицит ще остане умерен през тази и следващата година, след което се очаква бърза консолидация, съпроводена със значителен приток на европейски средства“. Това заяви министърът на финансите Кирил Ананиев в предаването „Седмицата“ на Дарик радио. По думите му потвърждаването на рейтинга BBB със стабилна перспектива отразява очакванията а агенцията за бързо възстановяване на икономиката ни без поява на дисбаланси във външния и финансовия сектор през следващите две години.  Министърът уточни, че очакванията на МФ за дефицит през 2020 са около 4,4 %, COVID мерките за тази година са в размер на 2,818 млрд. лв. или 2,2 %, което означава, че без разходите за последиците от пандемията дефицитът е в рамките на 1,9 %. COVID мерките за следващата година са 3,1 млрд. лв., т.е. дефицитът за следващата година без тях се очаква да възлезе на 1,5 % от БВП.  „Ниският спад на БВП ни дава възможност много бързо да пренастроим икономиката и да излезем на позицията на растеж, за следващата година ние предвиждаме ръст на БВП от 2,5 %, докато прогнозираният от рейтинговата агенция растеж е 2,6 %“, допълни той. Финансовият министър е категоричен, че бюджетът е разчетен така, че да може да се изпълнява от всяко правителство, независимо от конфигурацията на политическите сили. Той напомни, че във финансовия план за следващата година е предвиден сериозен буфер в размер на 5 % от разходите и трансферите на ведомствата и институциите или 650 млн. лв., които са предвидени в случай на извънредни разходи, причинени от COVID кризата. „Финансовият министър трябва да осигури финансовата стабилност на държавата и майсторлъкът е да може да се намери баланс между исканията за възстановяване на доходите и бизнеса и обвиненията в задлъжнялост“, каза още Кирил Ананиев. Той допълни, че правителството осигурява редица мерки в подкрепа на семействата, бизнеса и институциите, които работят за ограничаване последствията от коронавируса. „Бюджетните взаимоотношения с общините са един от приоритетите на Бюджет 2021 – за първи път те ще бъдат финансирани с над 700 млн. лв., като в тези допълнителни трансфери има увеличени на всички стандарти, на делегираните от държавата дейности, на капиталовите разходи, на изравнителната субсидия, на разходите за поддържане и снегопочистване на пътищата, както и допълнителни средства за тази и следващата година за предпазни и санитаро-хигиенни материали, тъй като това са неспецифични за тях разходи“, посочи министърът. Той допълни, че съгласно законовия механизъм, ако за периода на пандемията дадена община реализира по-ниски приходи, отколкото за същия период на миналата година, да може да бъде подпомогната с безлихвен заем от бюджета. „Анализът на данните показа, че това са само няколко общини, до май т.г. приходите на общините изоставаха спрямо плана и спрямо същия период на миналата година, а към момента над 90 % от общините са събрали приходите си, а някои дори са надхвърлили плана си“, коментира Кирил Ананиев. В отговор на идеята определен процент от данъците да остават в общините министърът на финансите отговори: „Предоставянето на приходоизточник трябва да бъде обвързано с ангажименти, тъй като с този ресурс, който евентуално би се отстъпил на общините, в момента се финансира публичния сектор, вкл. и по-голямата част от техните дейности“. Той заяви, че се работи съвместно с общините, изготвят се оздравителни планове с мерки за подобряване на управлението и за повишаване на приходната част, за да се стабилизират. Интервюто на министър Кирил Ананиев може да видите тук.

Посетители

В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта