Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0098 "Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за административни сгради, управлявани от НАП“, в две обособени позиции ..."
 • Важно за тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания на течни горива за собствени нужди

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, обнародвана в Държавен вестник, бр. 76 от 19 септември 2017 г. и на основание чл. 16а, ал. 2 във връзка с параграф 31, ал. 2 от преходните разпоредби на Наредбата тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива и са задължени да регистрират и отчитат продажбите/зарежданията на горива чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП), следва в едномесечен срок от влизането в сила да предоставят блок-схема на регистрираните ЕСФП, на електронния адрес на териториалната дирекция на НАП по местонахождение на обекта/ите.

  Изискванията за реда за предоставяне на блок схемата, съдържанието и др. може да видите тук.

  Oфициални електронни адреси на ТД на НАП са следните:

 • Публично състезание 00530-2017-0097 “Абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт (текущ и авариен), включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, на асансьорни уредби, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Бургас, в гр. Бургас и гр. Сливен“

Национална агенция за приходите

Последните 20 новини
 1. Уважаеми клиенти,

  Във връзка с издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, обнародвана в Държавен вестник, бр. 76 от 19 септември 2017 г. и на основание чл. 16а, ал. 2 във връзка с параграф 31, ал. 2 от преходните разпоредби на Наредбата тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива и са задължени да регистрират и отчитат продажбите/зарежданията на горива чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП), следва в едномесечен срок от влизането в сила да предоставят блок-схема на регистрираните ЕСФП, на електронния адрес на териториалната дирекция на НАП по местонахождение на обекта/ите.

  Изискванията за реда за предоставяне на блок схемата, съдържанието и др. може да видите тук.

  Oфициални електронни адреси на ТД на НАП са следните:

 2. Изпълнителният директор на НАП г-жа Галя Димитрова и гръцкият й колега г-н Джордж Пицилис, ръководител на Независимия орган на публичните приходи в южната ни съседка, се срещнаха в София днес. Темата на двустранните разговори е свързана със задълбочаване на сътрудничеството и обмена на информация между двете администрации.

  По-конкретно, българските и гръцките приходни експерти обсъдиха бъдещето на действащата към момента Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане между двете държави. Предмет на разговорите бяха и рисковете от избягване на данъчно облагане от гръцки фирми, които се регистрират и осъществяват своята дейност на територията на България. Друга тема, която беше обсъдена на двустранната среща, е взаимодействието и контрола при движението на рискови стоки на територията на двете държави, както и трафикът на стоки, оформени под митнически режим 4200.

  Двете администрации се договориха и за съвместни действия от страна на България и Гърция в областта на е-търговията и борбата с данъчните измами. Тема на разговорите беше и подписване на двустранно споразумение между двете приходни администрации за обмен на данъчна и осигурителна информация.

  Двете страни се договориха за следваща среща в Атина, за да финализират разговорите си.

  "Днес нашите две делегации проведоха ползотворна дискусия, по време на която имахме възможност да обменим виждания за прилагането на международното и европейско законодателство при сътрудничеството между двете приходни администрации", каза след срещата ръководителят на гръцката приходна администрация г-н Пицилис.

  "Затвърдихме ангажиментите си да предприемем общи действия, за да предотвратим неспазване на местното законодателство на двете страни, както и нашата решимост да работим за заздравяване на взаимодействието помежду ни на всички нива", заяви г-жа Димитрова по повод двустранната срещата.

   

Посетители

В момента има 34  гости и няма потребители и в сайта