Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0098 "Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за административни сгради, управлявани от НАП“, в две обособени позиции ..."
 • Важно за тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания на течни горива за собствени нужди

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, обнародвана в Държавен вестник, бр. 76 от 19 септември 2017 г. и на основание чл. 16а, ал. 2 във връзка с параграф 31, ал. 2 от преходните разпоредби на Наредбата тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива и са задължени да регистрират и отчитат продажбите/зарежданията на горива чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП), следва в едномесечен срок от влизането в сила да предоставят блок-схема на регистрираните ЕСФП, на електронния адрес на териториалната дирекция на НАП по местонахождение на обекта/ите.

  Изискванията за реда за предоставяне на блок схемата, съдържанието и др. може да видите тук.

  Oфициални електронни адреси на ТД на НАП са следните:

 • Публично състезание 00530-2017-0097 “Абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт (текущ и авариен), включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, на асансьорни уредби, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Бургас, в гр. Бургас и гр. Сливен“

Клиенти на кантората са:

 • Еднолични търговци и лица, осъществяващи патентни дейности - търговия на дребно до 100 квадратни метра, шивашки услуги, обущарски услуги, фризьори, козметици и други;
 • Магазини за търговия на дребно над 100 квадратни метра;
 • Дружества осъществяващи интернет маркетинг и търговия - работа с афилиейт програми, Google adsense и други подобни;
 • Заведения за хранене и развлечения, в това число стол за хранене, кафе-бар, музикален клуб;
 • Транспортни фирми - таксиметрови и автобусни компании;
 • Дружества в областта на текстилната и шивашката промишленост;
 • Лица, упражняващи свободна професия - лекари, адвокати и други;
 • Фирми, осъществяващи внос и износ на материали за текстилната промишленост, както и на готови платове;
 • Дружества, извършващи сделки в и извън Европейския съюз - вътреобщностни доставки, вътреобщностни придобивания, тристранни операции, дистанционни продажби, внос, износ, реекспорт и друга външнотърговска дейност.

Посетители

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта