Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

  На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

  Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Физическите лица могат да направят корекции в периода 30 април - 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, този срок започва от 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. 

  Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция - www.nap.bg или на телефона на НАП - 0700 18 700 /обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор/. 

 • НАП ще информира клиентите си и през почивните дни за неплатени публични задължения

  НАП уведомява своите клиенти, че и през почивните дни - 12 и 13 септември, ще изпраща електронни съобщения за нововъзникнали неплатени публични задължения. Електронни писма ще получат лицата, които не са заплатили публичните си задължения в сроковете за доброволно изпълнение.

  Повече информация можете да намерите в рубриката „Електронни съобщения за нововъзникнали неплатени публични задължения“.

 • Регистрите по чл. 20 от Закона за хазарта временно не са достъпни

  Регистрите по чл. 20 от Закона за хазарта, които са публикувани в Хазарт --- Лицензиране --- РЕГИСТРИ, временно са недостъпни, поради миграция на данни от закритата Държавна комисия по хазарта към информационните системи на НАП. При спешна необходимост от получаване на информация от регистрите, можете да изпратите запитване до Информационния център на НАП на е-адрес: infocenter@nra.bg

  След приключване на процеса по миграция своевременно ще информираме за възстановения достъп до регистрите.

   

   

Клиенти на кантората са:

 • Еднолични търговци и лица, осъществяващи патентни дейности - търговия на дребно до 100 квадратни метра, шивашки услуги, обущарски услуги, фризьори, козметици и други;
 • Магазини за търговия на дребно над 100 квадратни метра;
 • Дружества осъществяващи интернет маркетинг и търговия - работа с афилиейт програми, Google adsense и други подобни;
 • Заведения за хранене и развлечения, в това число стол за хранене, кафе-бар, музикален клуб;
 • Транспортни фирми - таксиметрови и автобусни компании;
 • Дружества в областта на текстилната и шивашката промишленост;
 • Лица, упражняващи свободна професия - лекари, адвокати и други;
 • Фирми, осъществяващи внос и износ на материали за текстилната промишленост, както и на готови платове;
 • Дружества, извършващи сделки в и извън Европейския съюз - вътреобщностни доставки, вътреобщностни придобивания, тристранни операции, дистанционни продажби, внос, износ, реекспорт и друга външнотърговска дейност.

Посетители

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта