Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

Клиенти на кантората са:

  • Еднолични търговци и лица, осъществяващи патентни дейности - търговия на дребно до 100 квадратни метра, шивашки услуги, обущарски услуги, фризьори, козметици и други;
  • Магазини за търговия на дребно над 100 квадратни метра;
  • Дружества осъществяващи интернет маркетинг и търговия - работа с афилиейт програми, Google adsense и други подобни;
  • Заведения за хранене и развлечения, в това число стол за хранене, кафе-бар, музикален клуб;
  • Транспортни фирми - таксиметрови и автобусни компании;
  • Дружества в областта на текстилната и шивашката промишленост;
  • Лица, упражняващи свободна професия - лекари, адвокати и други;
  • Фирми, осъществяващи внос и износ на материали за текстилната промишленост, както и на готови платове;
  • Дружества, извършващи сделки в и извън Европейския съюз - вътреобщностни доставки, вътреобщностни придобивания, тристранни операции, дистанционни продажби, внос, износ, реекспорт и друга външнотърговска дейност.

Посетители

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта