Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0098 "Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за административни сгради, управлявани от НАП“, в две обособени позиции ..."
 • Важно за тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания на течни горива за собствени нужди

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, обнародвана в Държавен вестник, бр. 76 от 19 септември 2017 г. и на основание чл. 16а, ал. 2 във връзка с параграф 31, ал. 2 от преходните разпоредби на Наредбата тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива и са задължени да регистрират и отчитат продажбите/зарежданията на горива чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП), следва в едномесечен срок от влизането в сила да предоставят блок-схема на регистрираните ЕСФП, на електронния адрес на териториалната дирекция на НАП по местонахождение на обекта/ите.

  Изискванията за реда за предоставяне на блок схемата, съдържанието и др. може да видите тук.

  Oфициални електронни адреси на ТД на НАП са следните:

 • Публично състезание 00530-2017-0097 “Абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт (текущ и авариен), включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, на асансьорни уредби, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Бургас, в гр. Бургас и гр. Сливен“

Предлагам разработване на европейски проекти от много добре квалифициран екип. Екипът се състои от мен като отговорно лице по изготвянето на проекта плюс магистър по икономика на промишлеността и магистър по право. Всички имаме необходимия опит в разработването на проекти, бизнес-планове и други документи, свързани с финансирането дейностите на фирмите.

Ориентировъчни цени на  консултантските услуги за разработка на европейски проект:

Посочените цени са калкулирани на базата на цената на няколко консултантски фирми след проведено проучване на общодостъпна информация на пазара.


- Изработване на проектно предложение и комплектоване на документацията – средно от 2500 до 3000 лв. Цената зависи от сложността на проекта. При спечелване на субсидия, при повечето консултанти допълнително се договаря допълнителен процент от проекта или гранта.

- Преглеждане, предварително становище и коригиране на вече изготвено от кандидата проектно предложение за еврофинансиране – средно от 800 до около 1000.00 лв.

- Изработване на икономически обосновки и бизнес планове - средно от 8 000 лв - 10 000.00 лв. (по договаряне в зависимост от сложността). Обикновено е около 2-3 % от безвъзмездно полученото финансиране.

Консултантски услуги на час:

Изработване на пакет от документи за тръжни процедури - средно от 50.00 лв до 70лв. /включително и по Закона за обществените поръчки./
Управление на проект – средно (до) около 50.00 лв.
Мониторинг и оценка на изпълнението на проекти – средно (до) около 30.00 лв

Най-актуалните новини във връзка с фондовете на Европейския съюз може да прочетете тук.

Промоции за земеделски производители, кандидатстващи по програмата за развитие на селските райни и хора с увреждания.

Цените за земеделски производители са:

1. За изготвяне на проект - 500 лв, които се заплащат преди започване работа по проекта.

2. За входиране на проекта в съответните администрации - 400 лв.

Цените за хора с увреждания, кандидатстващи по проекти чрез Агенцията за хората с увреждания са:

1. За изготвяне на проект - 250 лв.

2. При получено финансиране - 2,60 % от финансирането, но не по-малко от 350 лв.


Някои осъществени проекти:

- Подготовка на документацията по отпуснати 4 броя кредити на различни дружества по инициатива "Джереми".

- Изработка на 2 броя проекти по мярка 112 - Млад фермер.

- Участие в подготовката на документация и консултация относно мярка "Технологична модернизация на малки и средни предприятия"

Посетители

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта