Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Договаряне без предварително обявление 00530-2017-0098 "Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за административни сгради, управлявани от НАП“, в две обособени позиции ..."
 • Важно за тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания на течни горива за собствени нужди

  Уважаеми клиенти,

  Във връзка с издадена Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, обнародвана в Държавен вестник, бр. 76 от 19 септември 2017 г. и на основание чл. 16а, ал. 2 във връзка с параграф 31, ал. 2 от преходните разпоредби на Наредбата тези, които стопанисват обекти за продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива и са задължени да регистрират и отчитат продажбите/зарежданията на горива чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП), следва в едномесечен срок от влизането в сила да предоставят блок-схема на регистрираните ЕСФП, на електронния адрес на териториалната дирекция на НАП по местонахождение на обекта/ите.

  Изискванията за реда за предоставяне на блок схемата, съдържанието и др. може да видите тук.

  Oфициални електронни адреси на ТД на НАП са следните:

 • Публично състезание 00530-2017-0097 “Абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт (текущ и авариен), включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, на асансьорни уредби, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Бургас, в гр. Бургас и гр. Сливен“

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

    Предлагани услуги:

  - абонаментно счетоводно обслужване

  - еднократно годишно счетоводно и данъчно приключване

  - изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица

  - изготвяне на регистри и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност

  - регистрации по ЗДДС

  - обработка на заплати

  - подаване на всякакъв вид информация в Националната агенция за приходите от името на клиента

  - изготвяне на трудови договори и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения

  - регистрации на фирми

  - съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи

  - бизнес-консултации в областта на счетоводството, данъците, трудовото и осигурителното право.

 

Посетители

В момента има 31  гости и няма потребители и в сайта