Счетоводна кантора "Василев акаунтинг"

RSS Емисии

Последните 20 новини
 • Електронни касови бележки ще заместят хартиените

  Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически сектори, стана ясно на поредното заседание на работната група за внедряване на софтуерна фискализация. Промяната се подкрепя от Националната агенция за приходите, като в близките седмици приходната агенция ще обсъди с бизнеса конкретни текстове за изменение в законодателството.

  Паралелно с това продължава съвместната работа по създаването на алтернативен механизъм за отчетност при електронните магазини. Работна група с представители на работодателските и браншови организации обсъжда възможностите за т.нар.  софтуерна фискализация, модел на която ще бъде представен до края на януари. На днешното заседание на работната група бяха коментирани в детайли видовете електронни търговци, които ще могат да ползват новия модел на отчетност, технологичните изисквания и процесите, които да осигурят софтуерната фискализация, както  и правната рамка, която ще е необходима за осъществяване на проекта.

  Пълен запис на срещата можете да видите в YouTube канала на НАП - https://www.youtube.com/watch?v=-cQEoO0qvkw

 • Преустановява се вписването и достъпа до регистър на хазартно уязвимите лица за срок от две години

  За периода от 12.12.2020 г. до 12.12.2022 г. се преустановява воденето на регистър на уязвими лица по чл. 10г от Закона за хазарта, както и достъпът до него. Това гласят промените в Закона за хазарта, обнародвани в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г. В този период НАП няма задължение да извършва нови вписвания и заличавания в регистъра по чл. 10г от ЗХ, както и да уведомява организаторите за вече включените в регистъра лица. За периода на отсрочването не възниква задължение за хазартните оператори да не допускат включените в регистъра лица до участие в хазартните игри;

  Вписаните в регистъра лица няма да бъдат заличени от него. Действието на вписването им се запазва, като изтеклата до 12.12.2020 г. част от периода –посочен от лицето, за който да се извърши вписването, се зачита, а оставащата част от този период ще продължи да тече след 12.12.2022 г.

  Лицата, подали искане за вписване в регистъра след 12.12.2020 г. няма да бъдат вписвани. При желание от тяхна страна, могат да подадат ново искане за вписване след 12.12.2022 г., когато воденето на регистър на уязвими лица ще бъде подновено.

  Допълнителнаинформация относнодейностите във връзка със ЗХ може да откриете на интернет страницата на НАП, в рубриката „Хазарт“. За допълнителни въпроси можете да се обърнете към Информационния център на НАП на тел.: 0700 18 700 или на имейл: infocenter@nra.bg.

   

 • Актуализирани са най-често задаваните въпроси и техните отговори за безвъзмездна финансова помощ за МСП

  Актуализирани са Най-често задаваните въпроси и техните отговори в рубриката: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП.

  Съдържанието се обновява своевременно при постъпване на нови запитвания по темата. 

  Допълнителна информация за условията за кандидатстване и механизмите за отпускане на помощта може да се получи на телефона на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700.

Фирмата е дистрибутор на интегрирания софтуер за фирмено управление EJ SYSTEM /наследник на комплекс FOI "Фирма = Организация + Информация"/.

Програмният комплекс EJ System е софтуерен продукт от ново поколение предназначен да автоматизира и информационно да осигури работата по управлението и контрола на фирмените дейности. Комплексът от програми е подходящ както за малки, така и за големи фирми и счетоводни кантори. Софтуера се състои от следните модули:

Основни модули:

 • COTA - Счетоводство
 • ARFA - Персонал и ТРЗ
 • FIXA - Активи и инвентар
 • BONA - Склад
 • FINA - Управление на финанси

Помощни модули:

 • Фактури
 • Пътни листове
 • Командировки
 • Статистика*
 • Консолидирани справки

 Модули за оперативно управление:

 • BAZA - Управление на процеси*
 • KARA - Управление на качество*
 • DOXA - Управление на документи
 • NAPA - Аналитичен модул

Всички модули работят с обща база данни. Продуктите са реализирани на принципа за изграждане на лицензионно чисти програмни продукти и за работата им не са необходими никакви други съпътстващи и поддържащи програми, освен операционната система.

Препоръки на производителя на системата:

Специални изисквания:

 • Системата работи с всички операционни системи на Windows, Linux Ubuntu.
 • Няма особени изисквания към параметрите на хардуера, който се използва. Фирмата продава компютърни системи, на които програмите вървят без проблеми.
 • Резолюцията на визуализиращите устройства трябва да бъде не по-малка от 1280х720 пиксела и режим на работа 96 dpi.

За да се осигури надеждна работа препоръчваме:

 • При работа с мрежа да се осигури надеждност и безпроблемност на работните процеси.
 • Да се гарантира непрекъснато електрозахранване на всяко работно място, включително и на сървъра.
 • Екраните на работната станция да поддържат режим Full HD за по-удобна работа на потребителите.

Осигуряваме обучение: При покупка на софтуер от нас, осигуряваме до 2 часа безплатно обучение в зависимост от индивидуалните потребности на клиентите.

Посетители

В момента има 7  гости и няма потребители и в сайта